Friday Feb 10, 2023

Att förstå sin egen utsatthet inom människovårdande yrken

Att befinna sig i människors utsatthet och lyssna till deras berättelser, kan vara något bland det finaste och svåraste en annan människa behöver göra. Jakob Carlander, legitimerad psykoterapeut och före detta präst inom psykiatriska vården, menar att personal inom människovårdande yrken behöver bli medvetna om sin egen utsatthet för att inte sjuka in i exempelvis cynism, utmattning eller ångest.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320