Friday Apr 14, 2023

Minska kulturkrockar genom förståelse av värderingar och fördomar

Vad är en kultur och hur förhåller vi oss till olika kulturer? Är vi medvetna om våra egna värderingar och fördomar? Vad händer när det uppstår kulturkrockar och hur kan vi lära oss att förstå andra bättre? I detta avsnitt får vi lyssna till Madeleine Eriksson, författare och föreläsare med en magisterexamen i internationell marknadsföring samt med över 20 års erfarenhet i den arabiska kulturen, som berättar om hur vi kan uppnå en högre interkulturell kompetens.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320