Friday Sep 09, 2022

Öka tryggheten på arbetsplatsen med ett medvetet säkerhetstänk

Säkerhet på arbetsplatsen är viktigt, både för personal och för kunder. Med säkerhet menas inte bara larm, koder och skottsäkra väggar utan också hur man genom mental visualisering kan öka säkerheten på arbetsplatsen. Lyssna till Andreas Ring, föreläsare med över 10 års arbete inom polisen som berättar allt vi behöver veta för att känna oss mer säkra på arbetsplatsen.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320